Ima li iko da se sjeća igre riječima nazvana kaladont. Kad nastavljamo novu riječ iz zadnjeg sloga izgovorene od osobe koja je prije nas na redu. Obavezno se moralo paziti da riječ ne završava na slog KA, jer iza njega bi slijedilo kaladoNT i kraj igre. Evo prva riječ pa ko želi da nastavi: Neka igra potraje. pozdrav. prva riječ BLOG
free counter
free counter