Deseto selo, 14.01.2011.god.
Nakon presude da će Dembelija svazilendskoj firmi morati da plati 27.85
miliona evra umjesto 40 miliona evra kako je glasila presuda
arbitražnog suda u Kolašinu na konferenciji za štampu pored Dušana Tenderića, političkog direktora Ministarastva spoljnjih poslova i kafe u zrnu koji
je i vodio završne pregovore sa Svazilenđanima pojavili su se Jašar Odozgorević Jaško i Srećko Bukvić Bukva.

Prvobitnu zbunjenost novinara zamijenila je nevjerica.  Nakon toga
Dušan Tenderić se obratio novinarima slijedećim riječima.

"Dembelija može da odahne. Veliko breme koje nam je ostalo natovareno na
pleća zajedničkim angažovanjem svih progresivnih snaga i mladih ljudi
u Dembeliji urodilo je plodom. Kao što znate  2005-te godine tadašnji
ministar opštenarodne odbrane i društvene samozaštite Drugoslav Udavinić, bez znanja savjeta ministara Dembelije potpisao je sa svazilenđanskom firmom "Idoll" Ugovor o zakupu špijunskog satelita preko kojeg bi navodno Dembelija trebalo da kontroliše teritoriju zemlje kao i teritoriju Desetog sela. Ugovor nikada nije zaživio u praksi. U pregovorima sa svazilenđanskom firmom učestvovao je i tadašnji predsjednik Državne zajednice Dembelije i Lezilebanije Veseljko Munižaba.

Presuda arbitražnog suda u Kolašinu zahtijevala je da se poravnavanje
dugova izvrši  do kraja februara 2011.godine iz budžeta i to
u cjelosti. Kao protiv uslugu u okviru ovog sporazuma koji je potpisan
sa svazilendskom firmom Dembelija će dobiti besplatno pravo na uslugu
satelita i snimanja 500 snimaka na lokacijama koje su njoj potrebne
što će biti u nadležnosti ministarstva odbrane i društvene samozaštite. Pored toga Dembelija dobija i tri letjelice dirižabla za snimanje nepristupačnih terena što
će biti dato na korištenje ministarstvu odbrane i društvene samozaštite te ministarstvu utrašnjih poslova.

Na zatvorenoj sjednici vlade u tom momentu prihvatili smo ponudu Jašara Jaška Odozgorevića o zajedničkom učešću oko izmirenja duga svazilendskoj
strani kojim bi epizoda sa špijunskim satelitom bila okonačana na
obostrano zadovoljstvo. Cijenimo da će takav potez vlade naići na
odličan prijem kod građana Dembelije koji će znati da prepoznaju kvalitet
postizanja ovakvog dogovora i da će on biti početak jednog novog
razmišljanja u Dembeliji gdje će svaka dobra ideja biti reper za
potpisivanje saradnje i dogovora a sve u cilju poboljšanja kvalitete
života u Dembeliji i svih njenih građana."

Nakon toga novinarima se obartio estradni umjetnik i direktor Štand
produkcije Jašar Jaško Odozgorević.

"Koristim priliku da se zahvalim svima vama, javnosti u Dembeliji, Vladi
Dembelije i svazilendskoj strani sa druge strane. Ovim sporazumom Štand
produkcija je svima pokazala da se zajedno može učiniti mnogo više. Na
ovaj način želimo da svijetu Dembeliju prikažemo u jednom novom svijetlu.
Usluge satelita pored potreba ministarstvu odbrane i društvene samozaštite te ministarstvu unutrašnjih poslova biće na raspolaganju Štand produkciji. Ovim
satelitom koji će služiti za otkrivanje svega zanimljivog za pomenuta
ministarstva i nama će pomoći da pomoću njega pronalazimo talente i u
najskrivenijim i najzabačenijim tačkama Dembelije. Nakon svega toga niko
ne treba da bude iznenađen ukoliko ekipa sa SpriteTV i Štand produkcije
jednom zakuca na Vaša vrata jer ste vi to svojim talentom zaslužili.
Građani Dembelije treba samo da pjevaju. Bilo kada i bilo gdje. U
kupatili, na njivi, na traktoru, u kancelariji . Naš špijunski satelit
prepoznaće kvalitet i talenat  za izbor novih kandidta za mlade Štand
zvijezde.

Pored svega navedenog Vlada Dembelije je pristala da jedno ministarstvo u
Vladi trajno pripadne članu Štand produkcije.  O izboru našeg člana
odlučivaće upravo gledaoci putem SMS glasanja već u subotu. Naši
predlozi za kandidat za ministra estrade, obrazovanja i kulture  su
Srećko Bukvić Bukva, Rikola Nokvić, Mara Bombara, Kile Mitić,
Super Seka i još neka i naravno Džedaj. Zato budite sa nama u subotu na
Sprite TV.

Štand produkcija je dobila ekskluzivno pravo za područje Svazilenda koje
će takođe imati izbor za svoje mlade nade Štanda. Posebno mi je
zadovoljstvo nakon što je Štand produkcija pored zemalja regiona
izašla iz evropskih okvira."

Nakon mnoštva pitanja novinara Srećko Bukvić Bukva je otpjevao
nekoliko svojih najpopularnijih hitova za okupljene pripadnike sedme
sile. Druženje se nastavilo i nakon konferencije za štampu.


Pozdravlja Vas mandrak72, oštro pero iz perspektive tupog ugla.