Svi žure
prije negoli svane
možda samo ja
polako, netenane.

Pod repom mnogi
provode dane
zalud čekam
polako, netenane.

Počasti pršte
za pale, za neznane
neki se još drže
polako, natenane.

Ne gubim bitku
ne brojim dane
poraze vežem
polako, natenane.

Zidovi stoje
ruše se brane
voda tihuje
polako, natenane.

I kad zvona
otpišu sve dane
smijehom zaražen
polako, natenane.

Iskeziću se
svima pokazati mane
samo kos zazviždaće
polako, natenane.

Zbogom pameti
čekam još od lane
vozovi prolaze
polako, natenane.

I kad sve utihne
i pogled hladan stane
smijaću se dok svi plaču
polako, natenane.


Pozdravlja Vas mandrak72, polako, netenane.