1. Budale ne postavljamo u skladu sa sposobnostima, to je već stvar stranačke discipline.
  2.     O budalama je sve rečeno, ali njima je svejedno što o njima govorili.
  3.     Znajući da je budalama sve ravno do mora ne mogu se oteti utisku da smo u skladu s tim i pomorska sila.
  4.     Budalama je sve ravno do mora. Eto rješenja za sve naše grbe.
  5.     Budalama sve ide naruku kad već ne ide u glavu.